top of page

Sokak Toplayıcıları

Çoğu zaman onları, belden yukarısı bir çöp konteynerinin içine gömülmüş, çöplerin içinde para edecek bir şeyler ararken görürüz. Konteynerin en derinine inmek zorundadırlar zira kısmetin ekmek parasını ne kadar derine koyacağı hiç belli olmaz. 

"Kağıtçılar" olarak anılsalar da sadece kağıt toplamazlar. Geri dönüşümü sağlanabilecek, para edecek her şeyi toplarlar. Metal, plastik, demir, karton, elektronik çöpler vs...

Sokak Toplayıcıları serisi 2003 yazında bitirme ödevi olarak, foto-röportaj tarzında, siyah-beyaz film kullanılarak çekilmiştir. 

Çalışma Fototrek Yayınları'ndan cep albüm olarak yayınlanmıştır. 

bottom of page