top of page

Şehir İnsanları

İnsanların, tarım topluluklarında bir arada yaşama zorunluluğu, ardından Orta Çağ'da savunma amaçlı surların içinde yaşama mecburiyetiyle şehirler ortaya çıktı. Günümüz şehirlerinin koşulları ise Sanayi Devrimi ile belirlendi. Kırsal bölgelerden yapılan göçlerle nüfusları hızla artan şehirlerde yaşam giderek daha karmaşık hale geldi. İnsanlar, yığınların ihtiyaçlarını karşılamak adına sürekli olarak genişleyen şehirlere sıkıştılar. Artık temel ihtiyaçlarını  karşılamak için  vermek için mücadele etmeleri gerekiyor.  Barınma, güvenlik, beslenme, sosyalleşme ve yeşil alanlara ulaşmak  büyük çaba ve maliyet gerekiyor. Şehirler, insanları etkileyip şekillendiriyor. İnsanlar da yaşadıkları  şehirlere benziyorlar artık.  

Belki de tarih sahnesinde yeni bir insan türü ortaya çıktı: Şehir İnsanları.

Şehir İnsanları serisi çekimleri devam etmektedir. Fotoğrafların bir kısmı mobil cihazlarla çekilmiştir.

bottom of page